Quê hương – Một thời để nhớ


Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo miền biển, Tôi lớn lên và trưởng thành như những cây mắm, cây đước, … của vùng quê nghèo này. Rất mai mắn là tôi…

Đọc tiếp...