Hành Tăm (Chive)


Gia đình thực vật Hành có nhiều loại khác nhau, và mỗi loại đều có  những đặc tính thực vật cũng như trị lieu, tuy tương cận nhưng cũng có  những khác biệt đáng chú…

Đọc tiếp...

Hành Hương


Tên “Hành” được dùng để gọi một số cây rau thông dụng, có thể ăn củ như Hành tây, hành ta… và ăn lá như hành tăm… và ăn cả lá lẩn củ như hành huơng……

Đọc tiếp...

Cây Dành Dành


Dành dành, tên gọi không mấy mỹ miều cho một loài hoa hương sắc rất được ưa chuộng tại Hoa Kỳ : Tên tiếng Anh-Mỹ là Gardenia. Các nhà buôn bán Hoa tại Mỹ đã xem Gardenia như…

Đọc tiếp...

Cây gai chống (Hay Bạch tật lê)


Viagra được xem là một viên thuốc đã đem đến một cuộc ‘cách mạng’ trong vấn đề sinh hoạt ‘tình dục’. Rất nhiều bài viết trên các tạp chí thông thường cũng như tập san chuyên môn…

Đọc tiếp...